abererch

abererch


NefynAdranau - Sections
Nefyn
Nefyn Nefyn Nefyn  
 

Côd Ffôn Lleol (01758) Local Phone Code

Canolfan croeso /Tourist Information Centre: (Open all year) Min y Don, Sgwar yr Orsaf. Pwllheli. Tel 613000 (24 hr) Nefyn

Tudalen y Cyngor Sir ar Nefyn / County councils page on Nefyn- Nefyn

PWYNT CYSWLLT CYHOEDDUS AGOSAF/ WEB PUBLIC ACCESS POINT-

Llyfrgell Nefyn Library. 720873 Nefyn


GWASANAETHAU /SERVICES

Y FEDDYGFA / SURGERY,
 • Isfryn, NEFYN, Pwllheli, Gwynedd. 720202

SWYDDFA POST/ POST OFFICE:

 • Swyddfa Bost Nefyn, Stryd y Ffynnon, Nefyn, PWLLHELI, Gwynedd. 720252

BANC / BANK

 • Midland Banc, Stryd Fawr, NEFYN, Pwllheli, Gwynedd. 720208 Nefyn Twll yn y wal / Cash Point.

TAFARNDAI - BWYTAI / PUBS- EATING PLACES

 • Y Sportsman, Stryd Fawr, NEFYN, Pwllheli, Gwynedd. 720205
 • Caffi'r Penwaig Lon Pen Bryn, NEFYN, Pwllheli, Gwynedd.
 • Siop Chips Nefyn, Garn, Stryd Fawr, Nefyn, PWLLHELI, Gwynedd. 721164

SIOPAU BWYD / FOOD SHOPS

 • Spar, Stryd Fawr, Nefyn,PWLLHELI, Gwynedd.
 • Ffrwythau Gadlas, Stryd Fawr, Nefyn. PWLLHELI, Gwynedd. 720785

MODURDAI / GARAGES

 • Modurdy Trenholme's, Stryd Fawr, Nefyn, PWLLHELI, Gwynedd. 720300
 • Pentraeth, Red Garage, Ffordd Dewi Sant, Nefyn, PWLLHELI, Gwynedd. 721258Nefyn

FFERYLLFEYDD / CHEMISTS:

 • H Rowlands, Siop Maes, Stryd Fawr, Nefyn, PWLLHELI, Gwynedd. 720214

HAMDDEN / LEISURE

 • Llyn Historical and Maritime Museum
 • Llyfrgell Rhodfa'r mor,Nefyn. 720873
 • Clwb Golff Nefyn a'r Fro. 720102

GWESTAI / HOTELS:

 • Caeau Capel, Rhodfa'r Mor, Nefyn, PWLLHELI, Gwynedd. 01758 720240Nefyn
 • Nanhoron Arms,Ffordd DewiSant, Nefyn,Gwynedd. 01758 720203Nefyn

MAES PEBYLL / CAMPING SITES:

 • Ty Mawr, Pistyll, PWLLHELI, Gwynedd. 01758 720460
 • Wern, Nefyn, PWLLHELI, Gwynedd. 01758 720432

MAES CARAFANNAU / CARAVAN SITES:

 • Grwp Haulfryn, Parc Gwyliau Aberafon, Nefyn, PWLLHELI, Gwynedd. 720520
 • Fferm Wern, Nefyn, PWLLHELI, Gwynedd. 720432

BUSNES / BUSINESS

GWASANAETHAU A CHYFLENWADAU BUSNES / BUSINESS SERVICES AND SUPPLIES :

 • Ashley Hughes, Y Groes, Nefyn, PWLLHELI, Gwynedd. 01758 721700

POBYDDION / BAKERIES:

 • Jones W, & son, (Nefyn Ltd), Islwyn Bakery, Nefyn, Gwynedd, 720309

BWS / BUS:

 • Nefyn Coaches, Ger Afon,Y Maes, Nefyn,PWLLHELI,Gwynedd. 720904

ADEILADWYR/BUILDERS

 • G Hughes, Rock House, Stryd Y Plas, Nefyn, PWLLHELI, Gwynedd. 720657

ARWERTHWYR TAI/ ESTATE AGENTS:

 • Eiddo Llyn Properties, Y Glyn,Stryd Fawr, Nefyn, PWLLHELI, Gwynedd. 720092 Nefyn
TEILS / TILES:
 • Tile By Design, Ty glas, Stryd y ffynnon, Nefyn, PWLLHELI, Gwynedd. 720448 Nefyn

LLENI/CURTAINS:

 • Sheridan Fabrics, Tai Ffolt, Nefyn, PWLLHELI, Gwynedd. 721255. Fax 721193 Nefyn

TRYDANWYR/ ELECTRICIANS:

 • Nefyn Electrlcs, Quest End, Ffordd Cae Rhyg, Nefyn, PWLLHELI, Gwynedd. 720615

GWASANAETH GARDDIO/ GARDEN MAINTENANCE:

 • A M Jones, Awelfryn, Stad Holborn, Nefyn, Gwynedd. 721381

SIOPAU TRIN GWALLT / HAIRDRESSERS:

 • Buddug, Murmur y Mor, Nefyn, PWLLHELI, Gwynedd. 720292
 • Siop Trin Gwallt Glenys, Ty Bradford, Nefyn, Gwynedd. 721214

GWASANAETH TRIN GWALLT TEITHIOL / MOBILE HAIRDRESSERS :

 • Mai, Llanerch, Stryd y Felin, Nefyn, PWLLHELI, Gwynedd. 720507

CYFLENWYR CIGOEDD / MEAT WHOLESALERS/:

 • Gwynedd Meat Wholesalers, 1, Gweithdy Nefyn, Ffordd Dewi Sant, Nefyn, PWLLHELI, Gwynedd. 721155

PLYMWYR/ PLUMBERS:

 • Bryn V Roberts,Bryn Mor,Lon y Traeth,Nefyn,PWLLHELI, Gwynedd. 720492

MAINTFESURYDD/ QUANTITY SURVEYOR:

 • J.M. Griffiths, Llanerch, Stryd Y Felin, Nefyn, PWLLHELI, Gwynedd. 01758 720507

LLOGI YSGAFEALDAU/ SCAFFOLDING HIRE :

 • Brady Scaffolding, Minallt, Y Fron, Nefyn, PWLLHELI, Gwynedd. 721180

TACSI / TAXI:

 • Nefyn Taxi Service,Terfyn, Lon Terfyn, Morfa Nefyn, PWLLHELI, Gwynedd. 720131

CLUDIANT / TRANSPORT :

 • E T Jones, Caer Bwlch, Nefyn, PWLLHELI, Gwynedd 720810

ARWERTHWYR CARAFANNAU / CARAVAN SALES:

 • Carafannau Castell Madryn, Castell Madryn, Nefyn, PWLLHELI, Gwynedd. 720593

GOSOD TAI /HOLIDAY LETTING

 • Gwasanaeth Gwyliau Nefyn a'r cylch, 8, Bro Gwylwy'r ,Nefyn, PWLLHELI, Gwynedd. 720674 Nefyn

CLERC Y CYNGOR CYMUNED / COMMUNITY COUNCIL CLERK

 • J.M. Griffiths, Llanerch, Stryd Y Felin, Nefyn, PWLLHELI, Gwynedd. 720507

 
 

Os oes ganddoch chi fusnes sy'n gweithredu yn yr ardal hon a'ch bod yn dymuno bod ar y rhestr cysylltwch a ni.

If you have a business that conducts business in this area and wish to be listed here, fill in the box and send.

Manylion / Details

     

 

Neu / Or  Nefyn


Gyda cefnogaeth Cyngor Cymuned Nefyn

With the support of Nefyn Community Council

llyn

©penLlŷn.com 2000-9