Nefyn

Llyfrgell Nefyn Library

Rhodfa'r Môr Nefyn, Gwynedd.

Ffôn / Phone- 720873

PWYNT CYSWLLT CYHOEDDUS /

WEB PUBLIC ACCESS POINT

Oriau agor : / Opening hours:

Llun 2.00 - 4.30 Monday

Mawrth 10.00 - 1.00 . Tuesday

Mercher Ar gau Closed Wednesday

Iau 2.00 - 4.30 Thursday

Gwener 3.00 - 7.00 Friday

Sadwrn ar gau Closed Saturday

 
 

© penllyn.com 2000-2