image

Agor y cyfarfod

Dr. Robyn Lewis

Siaradwyr

Bob Dorkins

Twm Prys Jones

Penri Jones

Seimon Glyn

Selwyn Griffiths

Myrddin ap Dafydd

Ffred Ffransis

Ieuan Wyn

 

Tynged yr Ysgolion
Tudalen o clipiau ffilm cyfarfod Tynged yr Ysgolion,
Ysgol Glan-Y-Môr, Pwllheli Mawrth 1af 2008.


Dr. Robyn Lewis
Dr. Robyn Lewis- Cadeirydd cyfeillion Llŷn.

    neu -Bob Dorkins
Bob Dorkins Prifathro yn ysgol Cryd y Werin, ar y gweithgor ymgynghori or cychwyn.

Anerchiad Bob Dorkins
neu - rhan 1


Twm Prys Jones
Twm Prys Jones Cyn-Ddarlithydd ar Addysg yn y Brifysgol ym Mangor.

Anerchiad Twm Prys Jones


Penri Jones
Cyng. Penri Jones Athro, deilydd y portffolio addysg , wedi ymddiswyddodd pan fethodd a chytuno efo cynnwys y ddogfen.

Anerchiad Penri Jones


Seimon Glyn
Cyng. Seimon Glyn Wedi datgan pryder am y cynlluniau yn fuan iawn ac wedi dweud hynny heb flewyn ar dafod or cychwyn.

    neu -

 

^ Yn ôl i'r brig ^Myrddin ap Dafydd
Myrddin ap Dafydd - Rhiant ac un o Lywodraethwyr Ysgol Pentreuchaf; Cadeirydd Plaid Cymru Llannor ac un sydd wedi cynnal gweithdai bron ym mhob un or 84 ysgol sydd o dan fygythiad, y mae hefyd wedi ysgrifennu erthyglau yn y wasg sydd wedi bod yn werthfawr.

Anerchiad Myrddin ap Dafydd   neu -


Ffred Ffransis
Ffred Ffransis- Llefarydd Cymdeithas yr Iaith ar Addysg, Rhiant i 7 o blant a fu drwy ysgol bentrefol Gymraeg, Llygad-dyst i effaith cau ysgol ar gymuned bentrefol. Wedi cerdded 75 milltir yn y Daith wythnos yn ol.

    neu -


Ieuan Wyn
Ieuan Wyn Ysgrifennydd Cylch yr Iaith a Chyd-olygydd Y Faner Newydd; wedi treulio 33 o flynyddoedd fel athro mewn ysgolion cynradd.

Anerchiad Ieuan Wyn


Selwyn Griffiths
Cyng. Selwyn Griffiths- Cyn brifathro, Cynghorydd Plaid Cymru - Porthmadog - Gorllewin, Llywodraethwr Ysgol Borth-y-Gest..

    neu -