Map y Safle - Site Map

image
imageMap y Safle
Site Map

Cartref
Oriel
Adnoddau/ Lincs
Mynegai Planhigion
Mynegai Ffwng
Mynegai Pryfed
Mynegai Adar
Mynegai Arfordir
Sleidiau
Oriel Blodau Glas -
1 ,  2,
Oriel Blodau Melyn -
1 ,  2 , 3 ,
Oriel Blodau Gwyn -
1 ,  2 ,
Oriel Blodau Piws -
1 ,
 2 ,
Oriel Blodau Coch
Oriel Blodau Gwyrdd
Oriel Gwellt a Rhedyn
Oriel Coed
Oriel Ffwng
Oriel Pryfaid
Oriel Adar
Oriel Arfordir -
1 ,  2 ,

Heb eu prosesu
 

Tudalennau Planhigion

Plant Species Pages

A
Adda ac Eva / Blodyn Ci
Alan mis bach
Amlaethai
Arianllys
B
Bedwen Chwerw
Beidiog Lwyd
Berwr Dŵr
Blodyn Ymenyn
Botwm crys
Briallu
Briallu Mair
Briwlys y Gwrych
Briwlys y Gors
Briwydden Wen
Bwtsias y Gôg
C
Canri Goch
Cartheig
Celyn y Môr
Cedowydd
Cenhinen Bedr
Clafrllys
Clefryn
Cloch yr eos/Cloch y bugail
Clust Llygoden Culddail
Clust y Llygoden euraid
Codwarth du
Cribell felen
Crydwellt
Crydwellt Mwyaf
Cyngaf Min y ffordd
CH
Chweryn Gwyn
Chwerwlys yr eithin
Chwyn Pinafal
D
Dail Arian
Dail y Beiblau
Dant y Llew
Distrewlys
E
Effros
Elinog
Erwain
Eurinllys Pedronglog
F
FF
G
Garlleg y Berth
Garlleg y geifr
Glesyn y coed
Gornerth / Gwrnerth
Gorthyfail
Gwiberlys
Gwlyddyn y dom
Gwyddfid
H
Hegydd Arfor
Hocysen Gyffredin
Hocyswydden
I
Iddew
Iris Felen
J
Jac y Neidiwr
L
Lili Wen Fach
LL
Llaethlus Bach
Llaethlys y môr
Llaethysgallen yr Ÿd
Llaeth Ysgyfarnog
Llafnlys Bach
Llin y Llyffant
Llygad Doli
Llygad Ebrill
Llygad-llo mawr
Llygad-llo Mwyaf
Llygad y dydd
Llysiau'r Fam
Llysiau'r Wennol
LLysiau Steffan
Llys y Gwrid
Llys y Milwr
M
Marchysgallen
Meillionen Goch
Meillionen Wen
Meillionen Felen Fechan
Melengu Wyllt Ddisawr
Melog y Cŵn
Melyn y gors
Milddail
Mintys y Dŵr
Mwg y Ddaear
Mwyar duon
N
N'ad fi'n Angof
O
Ofergaru
P
Pabi Hirben
Penboeth
Pengaled
Peradyl
Pig yr Aran
Pig yr Aran y Weirglodd
Plucen Felen
Pysen-y-ceirw
R
RH
Rhosyn Saron
Rhwyddlwyn Dail Teim
Rhwyddlwyn y Gwrych
Rhwyddlwyn Meddygol
S
Seren Fethlehem
Sgorpionllys y maes
Spigfrwynen y gors
T
Taglys y Perthi
Tegeirian brych
Tegeirian Coch
Trilliw
Troed yr Iâr
Troellig arfor coch
TH
U
W
Wermod Wen
Y
Y Feddyges Las
Ysgorpionllys Amryliw
Yspigfrwynen
Ytbysen y Ddôl

 
A
Alkanet (green)
B
Bindweed
Bird's foot trefoil
Bittersweet
Bramble / Blackberry
Black Nightshade
Bluebell
Bugle
Burdock (Common)
Buttercup
C
Celandine - Lesser
Centaury
Chickweed
Chickweed (Mouse-ear)
Clover, red
Clover, white
Common Mallow
Common Spotted Orchid
Corn Sow-thistle
Cow Parsley
Cowslip
Cranesbill - Meadow
D
Daffodil
Daisy
Dandelion
Dovesfoot Crane's-bill
E
Early purple orchid
Enchanter's Nightshade
Eyebright
F
Feverfew
Field Scabious
Figwort
Forget-me-not
Forget-me-not (Changing)
Fleabane
Fox and Cubs
Fumitory (Common)
G
Garlic Mustard
Greater Celandine
H
Harebell
Hawkbit
Hay rattle
Heath Bedstraw
Hedge Woundwort
Hemp Agrimony
Hemp Nettle (Common)
Honeysuckle
I
Indian Balsam
Ivy
J
K
Kidney Vetch
Knapweed
L
Lesser Celandine
Lousewort
M
Mallow (Common)
Marsh Marigold
Marsh Woundwort
Meadow cranesbill
Meadow Rue
Meadow Sweet
Meadow Vetchling
Milkwort
Mint - Water
Mugwort
N
Nipplewort
O
Orchid-Common Spotted
Ox-eye Daisy
P
Pansy (Field)
Pansy (Tricolour)
Petty Spurge
Pineappleweed
Poppy, Long-headed
Primrose
Purple Loostrife
Q
Common Quaking grass
Great Quaking grass
R
Ransoms wood garlic
Rose of Sharon
Rush - Common spike
S
Sand Spurrey
Sea Holly
Sea Rocket
Sea Spurge
Selfheal
Shasta Daisy
Sheep's-bit
Silverweed
Sneezewort
Snowdrop
Spear Thistle
Spearwort - Lesser
Speedwell (Germander)
Speedwell (Heath)
Speedwell (Thyme-leaved)
Speedwell (Wood)
Spike Rush Common
Square stalked St. John's Wort
Star of Bethlehem
Stitchwort
Sun Spurge
T
Toadflax
Tree Mallow
Trefoil - Bird's foot
Trefoil - Lesser Yellow
Tutsan
U
V
Vipers Bugloss
W
Water Cress
Water Mint
Wild Mignonette
Winter Heliotrope
Wood sage
Wood Woundwort
Woody Nightshade
X
Y
Yarrow
Yellow Flag
Z

Tudalennau Pryfed

Insect & Bug Pages
A
B
Brown y Wal
Buwch goch gwta
Gwyfyn Burnet
Brych y Coed
C
Copor bach
CH
D
E
F
FF
G
Y Glesyn Cyffredin
Gwenyn Mêl
Gwrmyn y Ddol
Gwyfyn Burnet
H
I
Iâr Fach Amryliw
iâr fach lygadog
Iâr Fach Dramor
Iâr Wen Wythiennog
J
L
LL
M
Mantell goch
N
O
P
Y Porthor
R
RH
S
Sionc yn y gwair
T
TH
U
W
Iar Wen Wythiennog
Y
Y fantell goch
 

Tudalennau Môr

Coastal Pages
A

B
Bolmelyn / Gwrachen y graig
C
Ci môr
Cimwch
Corgimwch
Cranc bwytadwy
Cranc heglog

Cranc meudwyol
Cyhyren / môr-lysywen
CH

D
E
F
FF
G
Gwrachen
Gwrachen y graig / Bolmelyn
H
I

J
L
LL
Llyfrothen / llothan
M

N
O
Octopws
P
Pib-bysgodyn / pibell fôr
R
RH
S
T
Tompot
TH
U
W
Y
Ystifflog

 

Tudalennau Adar

Bird Pages
A

B

C

CH

D
Dryw
E
F
FF
G
Gwennol y bondo
H
I

J
L
LL
M

N
O
P
Pioden y Môr
R
Robin Goch
RH
S
T
TH
U
W
Y

 

Tudalennau Ffwng

Fungai Pages
A
Ambarél bwgan
B
Bysedd y meirw
C
Cap cwyr coch
Cyrn Gwyn
CH
D
E
F
FF
G
H
I
J
L
LL
M
Menyn y wrach
N
O
P
R
RH
S
T
TH
U
W
Y

 
A
B
C
D
Dead Mans Fingers
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Shaggy parasol
Stags horn fungus
T
U
V
W
Wax cap
Witches butter
X
Y
Z


image
image