1

2


3


4

5


6

Cliciwch ar y lluniau am fersiynau mwy
Click on the pictures for more views

Briwlys y Gors
Marsh Woundwort

(Stachys paulustris)
Teulu - LABIATAE
Enwau eraill - Briwlys y Taeog, Briwlys yr Afon, Llys yr Archoll.

Tyfu ger afonydd a ffosydd.
Blodeuo: Gorff-Medi
Uchder 60-90cm.


Grows by ditches and streams.
Flowers July-Sept.
Height 60-90cm.