Lousewort
1
Lousewort
2
Cliciwch ar y lluniau am fersiynau mwy
Click on the pictures for more views

Troellig arfor coch -
Sand Spurrey
(Spergularia rubra)
Teulu Penigan - Family:- Pink (Caryophyllaceae)
Enwau lleol:- Troellys Coch, Tywodlys Rhuddlas, Tywodwlydd Glasrudd.


Tyfu mewn cerrig man a phridd sych tywodlyd.
Blodeuo Mai-Hydref.
Uchder 5-10cm.

Grows on gravely, well drained and sandy soils.
Flowers May - October.
Height 5-10cm .