1

2


3


4

5


6

Cliciwch ar y lluniau am fersiynau mwy
Click on the pictures for more views

Elinog
Bittersweet / Woody Nightshade
(Solanum dulcamara)
Teulu'r codwarth SOLANACEAE
Enwau eraill - Codwarth Caled, Manyglog, Cwerw-melys.

Cyffredin mewn cloddiau, perthi a chorsydd. Llwyni.
Blodeuo: Mehefin-Awst.
Uchder 180-200cm
.

Common in hedgerows, copses and marshes. Shrubby.
Flowers: June-August.
Height 180-200cm.