1

2


3


4
Cliciwch ar y lluniau am fersiynau mwy
Click on the pictures for more views

Y Feddyges Las
Selfheal
(Prunella Vulgaris)
Teulu'r farddanhadlen LAMIACEAE
Enwau eraill - Y Feddyges Benlas, Craith Unnos, Craith-un-nos, Danhogen y Dwr, Meddyg y Medwr, Y Feddyges Lwydlas.

Tyfu mewn gwellt, cyffredin
Blodeuo: Mehe-Medi
Uchder 10-15cm
.

Grows in grass, common
Flowers: June-Sept
Height 10-15cm.