1

2


3


4

5


6

Cliciwch ar y lluniau am fersiynau mwy
Click on the pictures for more views

Tegeirian Coch
Early purple orchid
(Orchis mascula)
Teulu'r tegeirian ORCHIDACEAE
Enwau eraill - Tegeirian Coch y Gwanwyn, Caill y Ci, Hosanau'r Gog, Tegeirian Glasgoch y Gwanwyn, Tegeirian Porffor, Tegeirian y Gwanwyn.

Blodyn cyffredin yn tyfu mewn mannau cysgodol.
Blodeuo: Ebrill-Mai.
Uchder 20-25cm.


Grows in shady places, Common.
Flowers: April-May.
Height 20-25cm.