Lousewort
1
Lousewort
2
Lousewort
3
Cliciwch ar y lluniau am fersiynau mwy
Click on the pictures for more views

Melog y Cŵn
Lousewort
(Pedicularis sylvatica)
Teulu Bysedd y Cwn - Scrophulariaceae
Enwau lleol:- Blodyn Llau / Dail Llau / Mêl Sugn / Teth y gaseg / Pwrs y Gaseg / Llaeth yr Afr / Blodyn Llyfant / Cribell Goch / Cribellau Cochion / Llys y Cwn / Llysiau'r Cŵn / Llysiau'r Eglwys / Mêl y Cwn / Melog y Borfa / Melsugn / Melsugn y Borfa.


Tyfu ar rostiroedd a phorfeydd uchel.
Blodeuo Ebrill-Medi.
Uchder 5-10cm.

Grows on upland heaths, hill pastures.
Flowers April-September.
Height 5-10cm .