cau natur llyn


1

2


3

  
4
Cliciwch ar y lluniau am fersiynau mwy
Click on the pictures for more views

natur llyn

Penboeth
Common Hemp Nettle
(Galeopsis tetrahit)
Teulu'r farddanhadlen LAMIACEAE
Enwau eraill - Cymalay'r Diafol, Danhadlen y Cywarch, Penboeth Cyffredin.

Tyfu mewn ffosydd.
Blodeuo: Gorff-Medi
Uchder 20-30cm
.

Common in ditches.
Flowers: July-September.
Height 20-30cm.

gwynedd


mwy/ more lleyn