cau natur llyn


1

2


3


4

5


6

Cliciwch ar y lluniau am fersiynau mwy
Click on the pictures for more views

natur llyn

Bedwen Chwerw
Hemp Agrimony
(Eupatorium cannabinum)
Teulu llygad y dydd ASTERACEAE (composiate)
Enwau eraill - Byddon Chwerw, Byddon, Cywarch Gwyllt, Cywarch Dŵr.

Tyfu mewn ffosydd ac ar lan afonydd
Blodeuo: Gorff-Medi
Uchder 90-110cm
.

Grows in ditches and stream sides.
Flowers: July-September.
Height 90-110cm.

gwynedd


mwy/ more lleyn