Dewiswch Oriel - Choose a GalleryGlas /
Fioled

Blue &
Violet


Melyn /
Oren

Yellow & Orange

Gwyn /
Hufen

White & Cream

Piws /
Porffor

Purple & Mauve
Coch /
Pinc

Red & Pink
Gwyrdd /
Anamlwg

Green /
Inconspicuous
Y mae yna rai planhigion gyda blodau bach gwyn i'w gweld yn y – galeri Gwyrdd / anamlwg.
Y mae rhai blodau glas a blodau porffo iw gwld yn y galeri glas/fioled neu y galeri piws / porfffor.
Y mae y galeriau yn gymorth i adnabod blodau, gall gwahaniaethu lliwiau fod yn annelwig.


Some small white flowered plants can be found in the - Green / inconspicuous gallery.
Some blue / mauve flowers may be found in either the blue or purple galleries.
The galleries are aids to identification, colours are subjective!
Gwellt /
Rhedyn

Grass & Ferns
  Coed /
Llwyni

Trees &
Shrubs
  Ffwng /
Cen

Litchen
& Fungai
 
Pryfed

Bugs & Beetles
 
Adar

Birds

Môr /Arfordir

Sea & Coastimage