1

2


3


4

5

Cliciwch ar y lluniau am fersiynau mwy
Click on the pictures for more views

Clust y Llygoden euraid
Fox and Cubs
(Pilosella aurantiaca)
Teulu Llygad y Dydd -ASTERACEAE (Compositae)
Enwau eraill :-Heboglys Euraidd.

Wedi cartrefu mewn cloddiau a gwrychoedd.
Blodeuo: Mehefin - Medi
Uchder 15-30 cm.

Naturalized in hedges and verges.
Flowers: June - September.
Hight 15-30 cm
.