Cliciwch ar y lluniau am fersiynau mwy
Click on the pictures for more views


1

2


3

Troed yr Iâr / Pysen- y-Ceirw
Bird's foot trefoil
(Lotus corniculatus)
Enwau eraill :- Crafanc y Iâr, Gwinedd y Iâr, Bysedd y Iâr, Pysen y Ceirw, Bacwn ac Wy, Bacwn ac Wyau, Basged Bysgota, Blodau Ebol Bach, Bysedd y Diafol, Bysedd traed y Frân, Carwbys Cyffredin, Cawell Bysgota, Corfeillion, Esgidiau a Sanau, Ewinedd y Gath , Pys y Ceirw, Pysen- y-Ceirw, Grythog, Troed y Deryn, Troed yr Oên, Wyau y Cigmoch, Ydbys y Waun, Ystlys y Waun, Ytbys y waun, Gwine'r wˆyn bach, Ffa'r Ieir, Bara can y defaid, Blodau'r Defaid, Sgidiau a sanau'r gwcw, Meillion.

Tyfu ym mhob man.
Blodeuo Mehefin-Awst.

Uchder - 10-20cm.


Grows everywhere.
Flowers June-August.
Height 10-20cm .