1

2
Cliciwch ar y lluniau am fersiynau mwy
Click on the pictures for more views

Pabi Cymreig
Welsh Poppy
(Mecanopsis cambrica)
Teulu'r Pabi - PAPAVERACEAE
Enwau eraill - Drewg melyn, Pabi Cymru.

Tyfu mewn mannau gwlyb mannau creigiog cysgodol.
Blodeuo: Mehefin-Gorffennaf.
Uchder 30-50cm.


Grows in damp and shady rocky places.
Flowers June-July.
Height 30-50cm.