1

2
Cliciwch ar y lluniau am fersiynau mwy
Click on the pictures for more views

Llin y Llyffant
Toadflax
(Linaria vulgaris)
Teulu bysedd y cŵn OLEACEAE
Enwau eraill - Gingroen Fechan, Gingroen Melyn, Gwrnerth, Llin y Forwyn, Llin y Llyffaint, Trwyn y Llo, Wyau a Cigmoch, Ymenyn ac Wyau.

Tyfu mewn cloddiau ac ar ochr y ffordd.
Blodeuo: Gorffennaf-Hydref.
Uchder 50-60cm
.

Grows on banks and hedgerows
Flowers: July-October.
Height 50-60cm.