cau natur llyn


1

2
Cliciwch ar y lluniau am fersiynau mwy
Click on the pictures for more views

natur llyn

Ytbysen y Ddôl
Meadow Vetchling
(Lathyrus pratensis)
Teulu'r busen FABACEAE
Enwau eraill - Ffacbysen y Weirglodd, Pupys y Waun, Ydbys y Borfa, Ydbysen y Waun, Ytbysen y Waun.

Tyfu mewn cloddiau ac ochrau caeau.
Blodeuo: Mehefin-Medi.
Uchder 60-90cm
.

Grows in hedges and field margins.
Flowers: June-September.
Height 60-90cm.

gwynedd


mwy/ more lleyn