Rhosyn Saron - Rose of Sharon (Hypericum calycinum) 
cliciwch am fersiwn mwy - click to enlarge