1

2


3


4

5


6

Cliciwch ar y lluniau am fersiynau mwy
Click on the pictures for more views

Melyn y gors
Marsh Marigold
(Caltha palustris)
Teulu'r blodyn ymenyn RANUNCULACEAE
Enwau eraill - Gold y Gors, Aur y Gors, Cwpanau'r Brenin, Melyn Mair, Llysiau Mair, Gold Mair, Rhuddlas y Gors, Rhuddos Mai, Rhuddos y Gors, Rhuddos y Morfa, Penfelen, Blodyn y Gors, Blodyn y Waun, Sawdl y Fuwch, Troed yr Ebol, Troed yr Ebol y Gors.

Tyfu mewn coraydd a ffosydd.
Blodeuo: Mawrth-Ebrill.
Uchder 40-60cm.

Grows in marshes and ditches.
Flowers: March-April.
Height 40-60cm.