Orielau heb eu prosesu - Unsorted Galleries

Dewiswch Oriel - Choose a GalleryY mae'r saith adran yma yn cynnwys lluniau o rywiogaethau sydd heb eto gael eu adnabod au henwi, neu heb eu prosesu. Os y gallwch ein helpu i adnabod ac enwi fe fyddwch yn cyfrannu at warchod a hybu bioamrywiaeth a byddwn yn diolchgar iawn.

These seven sections contain pictures of specimens that have yet to be indexed. Some have yet to be identified, some require more research. If you can help with identification please do so, you are helping not just us but many people who use this site.

Blodau

Flowers
  Gwellt /
Rhedyn

Grass & Ferns
  Coed /
Llwyni

Trees &
Shrubs
  Ffwng /
Cen

Litchen
& Fungai
 
Pryfed

Bugs & Beetles
 
Adar

Birds
Môr / Arfordir

Sea & Coastimage