1

2


3


4

5


6

Cliciwch ar y lluniau am fersiynau mwy
Click on the pictures for more views

Iddew
Ivy
(Hedera helix)
Teulu'r eiddew/iorwg ARALIACEAE
Enwau eraill - Iorwg, Eidew, Eiddew Cyffredin, Eiddiorwg, Iwrwg, Mwrwgl.

Dringo ymhobman.
Blodeuo: Hydref-Tachwedd.
Uchder - Dringo
.

Climbing everywhere
Flowers: October -November.
Height - Climbing.