1


2 Tegeirian [Gwyn]
var. alba


3 Tegeirian [Gwyn]
var. alba

Cliciwch ar y lluniau am fersiynau mwy
Click on the pictures for more views

Adda ac Eva / Blodyn Ci /
Tegeirian Brych Cyffredin

Common Spotted Orchid
(Dactylorhiza fuchsii)
Enwau eraill:-Tegeirian Mannog, Tegeirian Brych Cyffredin, Tegeirian Mannog Byseddog.

Y rhan amlaf y mae smotiau ar y dail ac y mae yn tyfu mewn caeau, corsydd ac a'r glogwyni.
< mae 2 a 3 yn dangos Tegeirian [Gwyn]
Blodeuo Mehefin-Awst.
Uchder 20cm.


The spotted orchid usually has spotted leaves and lives in meadows, marshes and cliffs.
< 2 & 3 show [Albino] (Dactylorhiza fuchsii var. alba)
Flowers June-August.
Height 20cm .