cau natur llyn


1

2
Cliciwch ar y lluniau am fersiynau mwy
Click on the pictures for more views

natur llyn

Gwlyddyn y dom
Chickweed
(Stellaria media)
Teulu'r Penigan CARYOPHYLLACEAE
Enwau eraill - gwlydd y dom, Gwlydd mân, Gwlydd y ierir, Llindro.

Tyfu mewn caeau.
Blodeuo: Ebrill-Medi
Uchder 10-15cm
.

Grows in fields
Flowers: April-Sept
Height 10-15cm.

gwynedd


mwy/ more lleyn