cau natur llyn


1

2


3


4

5


6

Cliciwch ar y lluniau am fersiynau mwy
Click on the pictures for more views

natur llyn

Botwm crys
Stitchwort
(Stellaria holostea)
Teulu'r Penigan CARYOPHYLLACEAE
Enwau eraill - Blodyn Bara a Llaeth, Bara Can a Llaeth, Blodau'r Fadall, Blodau'r Neidr, Blodau Nadroedd, Blodau Nadredd Gwyn, Blodyn Taranau, Blodau Crach, Clecars, Blodau Clecs Blodyn Clec, Bwyd y Gog, Dail yr Eryr, Llysiau'r Eryr, Llysiau'r Glust, Shots, Tafod yr Edyn, Llygaid Madfall, Serenllys Mawr, Serenllys y Gwrych, Tafod yr Edyn Mwyaf.

Tyfu mewn cloddiau ac wrth ochr llwyni
Blodeuo: Ebrill-Mehe
Uchder 20-30cm
.

Grows in hedges and side of thickets
Flowers: April-June
Height 20-30cm.

gwynedd


mwy/ more lleyn