1

2


34

Cliciwch ar y lluniau am fersiynau mwy
Click on the pictures for more views

Alan mis bach
Winter Heliotrope
(Petasites fragrans)

Enwau eraill :- alan pêr, non pêr

Tyfu mewn cloddiau a mynwentydd
Blodeuo Ionawr- Chwefror.
Uchder 10-20cm

Grows in hedges and graveyards.
Flowers Jan-Feb.
Height 10-20cm.