cau natur llyn


1

2


3

Cliciwch ar y lluniau am fersiynau mwy
Click on the pictures for more views

natur llyn

Y Llygad-llo Mwyaf
Shasta Daisy
(Leucanthemum maximum)
Teulu llygad y dydd ASTERACEAE
Enwau eraill - Llygad Ych Mawr.

Tyfu mewn cloddiau a chaeau. Blodyn gardd wedi dianc i'r gwyllt
Blodeuo: Mehefin-Awst
Uchder 50-70cm
.

Grows on banks, hedgerows and fields. Garden escape.
Flowers: June-Aug
Height 50-70cm.

gwynedd


mwy/ more lleyn