cau natur llyn


1

2
Cliciwch ar y lluniau am fersiynau mwy
Click on the pictures for more views

natur llyn

Briwydden Wen
Heath Bedstraw
(Galium saxatile)
Teulu'r friwydden RUBIACEAE
Enwau eraill - Briwydden y Rhosdir, Gwendon Lefn, Gwenwlydd Lefn.

Tyfu mewn rhosdir mawnog
Blodeuo: Gorffennaf-Awst
Uchder 30-40cm
.

Grows on peaty heaths
Flowers: July -August.
Height 30-40cm.

gwynedd


mwy/ more lleyn