cau natur llyn


1

2


3

Cliciwch ar y lluniau am fersiynau mwy
Click on the pictures for more views

natur llyn

Clust Llygoden Culddail
Common Mouse-ear Chickweed
(Cerastium fontanum)
Teulu'r penigan CARYOPHYLLACEAE
Enwau eraill - Clust y Llygoden, Cornwlydd Cyffredin, Cornwlyddyn, Corn-wlyddyn Culddail, Gwlad y Dom, Gwlydd yr Ieir, Gwlyddyn Blewog, Llysiau y Dom.

Tyfu mewn caeau.
Blodeuo: Ebrill-Medi
Uchder 10-15cm
.

Grows in fields
Flowers: April-Sept
Height 10-15cm.

gwynedd


mwy/ more lleyn