1

2


3

Cliciwch ar y lluniau am fersiynau mwy
Click on the pictures for more views

Garlleg y geifr
Ransoms wood garlic
(Allium ursinum)
Teulu'r Lili LILIACEAE
Enwau eraill - Craf y geifr, Cra dynion, Llydan-dail. [Ramsoms].

Tyfu mewn llefydd llaith, coed a ffosydd.
Blodeuo: Ebrill-June.
Uchder 30cm
.

Grows in moist places, woods and ditches.
Flowers: April-June.
Height 30cm.