cau natur llyn


1

2


3

Cliciwch ar y lluniau am fersiynau mwy
Click on the pictures for more views

natur llyn

Garlleg y Berth
Garlic Mustard
(Alliaria petiolata)
Teulu'r fresychen BRASSICACEAE
Enwau eraill - Arfog Arllegog, Garlleg Ferwy, Garlleg Ferwr, Garllegog Parnel, Troed yr Asyn, Troed yr Asen.

Tyfu'n niferus wrth waelod cloddiau
Blodeuo: Ebrill-Mehefin.
Uchder 60-90
.

Abundant in hedge banks.
Flowers: April-June
Height 60-90.

gwynedd


mwy/ more lleyn