1

2


3

Cliciwch ar y lluniau am fersiynau mwy
Click on the pictures for more views

Crydwellt / Crydwellt Mwyaf
Quaking grass / Great Quaking grass
(Briza media) / (Briza Maxima)
enwau lleol :- Arian byw, Bywlys, Dail Crynu, Eigryn, Gwenith yr Ysgyfarnog, Hadau sgwarnog, Robin Grynwr, yˆd Sant Pedr

Tyfu ar borfa sych ac ar ochr y ffordd.
Blodeuo Mehefin -Medi.
Uchder 30-40cm.

Grows on dry pasture and roadsides.
Flowers June-September.
Height 30-40cm .