cau natur llyn


1

2
Cliciwch ar y lluniau am fersiynau mwy
Click on the pictures for more views

natur llyn

Ysgorpionllys Amryliw
Changing Forget-me-not
(Myosotis discolor)
Teulu tafod yr ych BORAGIACEAE.
Enwau eraill - Llys-coffa Amryliw, Ysgorpionllys Lliw-rhanolwg.

Tyfu mewn mannau gwelltog a phridd ysgafn. Blodau Melyn - wedyn glas.
Blodeuo: Mai-Mehefin.
Uchder 10-15cm
.

Grows in grassy places and light soils. Flowers open yellow and change to blue.
Flowers: May-June
Height 10-15cm.

gwynedd


mwy/ more lleyn