1

2


3

Cliciwch ar y lluniau am fersiynau mwy
Click on the pictures for more views

Pabi Hirben
Long-headed poppy
(Papaver dubium)
enwau lleol :- Drewg Hirben-llyfn, Pabi Hir-benllyfn, Pabi hirben Llyfn
subsp. [lecoqii] ( yellow-juiced poppy) - Pabi sydd melyn, Pabi hirben sydd melyn.


Tyfu mewn caeaf yd a thir diffaith.
Blodeuo Mehefin-Gorffennaf.
Uchder 30cm.

Grows in corn fields and waste land.
Flowers June-July.
Height 30cm .