cau natur llyn


1

2
Cliciwch ar y lluniau am fersiynau mwy
Click on the pictures for more views

natur llyn

Buwch goch gwta
Ladybird 7 spot
(Coccinella 7-punctata)

Maint: Tua 6mm o hyd.
I'w gweld: Mawrth - Hydref
Bwyd: pryfed gwyrdd.
Cynefin: Caeau, coed a gerddi..

Size: Approximately 6mms long
Months seen: March - October
Food: Aphids
Habitat: Fields, woods and gardens.

gwynedd


mwy/ more lleyn