Cliciwch ar y lluniau am fersiynau mwy
Click on the pictures for more views


1
robin goch
2   

 
Cliciwch ar y lluniau am fersiynau mwy
Click on the pictures for more views

Robin Goch
Robin
(Erithacus rubecula)

enwau lleol :- Robin Goch!.


Mae'r Robin goch (Erithacus rubecula) yn un o'r mwyaf adnabyddus o'r holl adar. Mae on aelod o deulu'r Muscicapidae.
Mae'n aderyn cyfarwydd am ei fod yn hawdd ei adnabod gyda'i frest goch, ac am ei fod yn aderyn dof yn Ynysoedd Prydain, yn barod i ddod yn agos iawn at unrhyw un sy'n gweithio yn yr ardd, er enghraifft, i chwilio am bryfed. Mae'r adar ifancyn frown gyda smotiau golau ar hyd y corff.
Yn anarferol, mae'r Robin Goch yn canu trwy'r flwyddyn, nid yn y gwanwyn yn unig. Mae'r gân yn yr hydref a'r gaeaf yn wahanol i'r gân yn y gwanwyn a'r haf. Mae'n nythu mewn unrhyw dwll neu gornel addas. Gall fod yn aderyn ymosodol dros ben - os daw Robin Goch arall i mewn i'w diriogaeth gallant weithiau ymladd nes i un ladd y llall. Gall unrhyw ddarn bach o liw coch wneud i'r aderyn ymosod.
Nid yw'n aderyn mudol yn y rhannau hynny lle nad yw'r gaeaf yn arbennig o oer, ond er enghraifft mae adar o Sgandinafia a Rwsia yn dod i Brydain i aeafu. Gellir eu hadnabod trwy fod y fron yn fwy oren yn hytrach na choch.


The red Robin (Erithacus rubecula) is one of the best known of all birds. He is a member of the Muscicapidae family. It is a familiar bird because it is easily identifiable with its red chest, and because it is a domestic bird in the British Isles, ready to become very close to anyone working in the garden, for example, to search for insects. The young birds are brown with light spots all over the body.
Unusually, the Red Robin sings all year, not just in the spring. The song in autumn and winter is different from the song in spring and summer. It nestles in any suitable hole or corner. It can be a very aggressive bird - if another Red Robin enters its territory they can sometimes fight until one kills the other. Any small piece of red color can make the bird attack.
It is not a migratory bird in those parts where winter is not particularly cold, but Scandinavian and Russian birds for example come to Britain to winter. They can be identified because the breast is more orange than red.