1

2


3


4

1.8Mb

 
Cliciwch ar y lluniau am fersiynau mwy
Click on the pictures for more views

Pioden y Môr
Oyster catcher
(Haematopus ostralegus)

enwau lleol :- Bilcoc, Saer, Twm Pib, Llymarchog.

Fe'i gwelir ar hyd y glannau moroedd yn bwyta rhwng y llanw. Y mae yr oedolion yn paru am oes ac yn deor un brwd o 3-4 o wyau, y maent yn dodwy mewn pant yn y graig ar y lan neu graig allan yn y môr yn gynnar ym mis Mai.


Seen along the seashore feeding between tides. Adults pair for life, and lay one clutch of 3-4 eggs above high water in a scrape on shingle or on rocky outcrops early May.