1

2

1.8Mb

   

 
Cliciwch ar y lluniau am fersiynau mwy
Click on the pictures for more views

Dryw *
Wren
(Troglodytes troglodytes)

enwau lleol :- Dryw bach, Chwynnwr, Powlin Bach, Pompen.

Mae'r Dryw (Troglodytes troglodytes ) yn aelod o deulu'r Troglodytidae, y drywod. Aderyn bach tew gyda cynffon fer, yn aml wedi ei chodi. Gyda phlu browngoch a barrau du ac mae llinell welw uwchben y llygad. hyd at 9-10.5 cm. Mae'n aderyn cyffredin ac adnabyddus trwy Ewrop a rhan helaeth o Asia yn ogystal â Gogledd America. Y Dryw yw'r unig aelod o'r teulu sydd i'w gael y tu allan i America.
Nid yw'r Dryw yn aderyn mudol fel rheol, ond mae'r adar sy'n nythu yn y gogledd yn symud tua'r de.


The Wren (Troglodytes troglodytes) is a member of the Troglodytidae family. A small fat bird with a short tail, often raised. With redish brown feathers and black bars and a pale line above the eye. up to 9-10.5 cm. It is a common bird known throughout Europe and much of Asia as well as North America. The Wren is the only family member to be found outside America The Wren is not generally a migratory bird, but the nesting birds in the north do move south.

From Proto-Brythonic *drüw‎, from Proto-Celtic *druwits‎, possibly from Proto-Indo-European *dóru‎ ("tree") + *weyd- ("to see, to know"), hence meaning "tree-knower".