image

image

Ffurflen Amcanbris - Quote Form

Enw:
Name:


Cwmni:
Company:

Ffôn:
Phone:

Ffacs:
Fax:

E-Bost:
E-Mail:

Cyfeiriad:
Address:

Tref:
City:

Sir / Côd Post:
County / code:
  

Info 1:


Info 2:


Math o Nwyddau - Type of Goods:


Nifer o Eitemau -
Number of Eitems:


Nifer o Liwiau yn yr argraffiad ffrynt -
No. of colours in the front print-
1 Lliw - 1 Colour (enter your answers)
2 Lliw - 2 Colour
3 Lliw - 3 Colour
4 Lliw - 4 Colour

Nifer o Liwiau yn yr argraffiad Cefn -
No. of colours in the back print:
1 Lliw - 1 Colour (enter your answers)
2 Lliw - 2 Colour
3 Lliw - 3 Colour
4 Lliw - 4 Colour

Lleoliad yr argraffiad - Location of the Print:
Blaen - Front (enter your answers)
Cefn - Back
Y Ddau - BothDescription of requested item/project:


Gwybodaeth Ychwanegol - Optional Information:
image