image

image

image

Amdanom

Sefydlwyd Argraff yn 1980 yn Nefyn er mwyn cynnig gwasanaethau cynllunio ac argraffu o'r radd flaenaf am bris rhesymol i fudiadau a grwpiau lleol. Y mae ffyniant yr iaith a chymunedau cefn gwlad yn bwysig iawn i ni. Oherwydd hyn y mae agwedd y cwmni at yr amgylchedd yn ganolog i'r ffordd yr ydym yn gweithredu o ddydd i ddydd.

About Us
Since 1980 Argraff has been servicing Local companies. The company was formed to provide quality design and print services at reasonable rates for local business. From it's inception we have provided quality goods and services and have developed with full regard to the environment, our communities and children. This ethos, and sustainable development is central to all our day to day activities.


image