Newyddion
newyddion
News &  Events

Newyddion lleol - Local News

Calendr Digwyddiadau lleol - Local events Calendar


Papurau Newydd - News Papers

 

Llanw Llyn ydyw'r papur bro Cymraeg yn yr ardal. Y mae'n cael ei gyhoeddi'n fisol ac yn cynnwys, pynciau lleol, barddoniaeth, digwyddiadau a chwaraeon.

 

llanw
Llanw Llyn is the local community newspaper in Welsh. It is a monthly publication that includes local issues, poetry, events and sports.
Papur newydd cymraeg wythnosol yw'r Cymro.
cymro The Cymro is a Welsh language newspaper
North Wales Chronicle
chronicle
North Wales Chronicle
Herald Gymraeg ar Caernarfon and Denbigh Herald
herald The caernarfon & Denbigh Herald is a regional weekly newspaper. It and a sister paper (Yr Herald Gymraeg) are produced by- The North Wales Weekly News group.

Radio a Theledu / Radio & Television

Darlledwyr teledu Cenedlaethol yng nghymraeg a saesneg gyda gwybodaeth leol
bbc
National TV and Local radio services in both English and Welsh with regional content.
Darlledwyr teledu Cenedlaethol
htv

National TV Broadcaster

Darlledwyr teledu Cenedlaethol
s4c

National TV Broadcaster

 

Radio LLeol
champion
Regional Radio