Sarn

  

Eglwys Sarn Church
Eglwys Sant Pedr (San Petrus ad Vinculam - Pedr mewn cadwynau) wedi ei chwalu a gadael yr allor yn unig fel cofeb yn y fynwent. The Church of St Peter (San Petrus ad Vinculam - Peter in chains) Now demolished with the altar as a memorial.

 

 
 

© penllyn.com 2000-2