llwyndyrys

  

Plas Yn Rhiw

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

National Trust

Ar waelod yr Allt Fawr sy'n mynd i lawr o Borth Neigwl, mae Plas-yn-rhiw, sydd wedi ei gyflwyno i'r Ymddirledaeth Genedlaethol gan ei berchenogion, y Misses Keating. Hen dy o'r ail ganrif ar bymtheg ydyw, wedi bod yn gartref teulu o Lewisiaid am gyfnod, ac erbyn hyn wedi ei atgyweirio a'i adfer i'r llyn ydoedd pan oedd yn wahanol ei fri ddau gan a haner mlynedd yn ôl. Mae'n llecyn dymunol uwchben Porth Neigwl, a charpedi o eirlysiau o dan y coed gyda'r llwybrau yn nechrau'r Gwanwyn.

At the bottom of the road that runs east towards Porth Neigwl is Plas -yn-Rhiw, now owned by the National Trust. It was given to them by the Keatings.

This imposing seventeenth century house was for a time the home of the Lewis's, and has been revived to it's splendour of 250 years ago. There are charming walks throgh snowdrop carpeted grounds during the spring.

 

 
 

© penllyn.com 2003