pistyll

Pistyll

Eglwys Pistyll Church

Eglwys St. Beuno

Arferai'r pererinion addoli yn eglwys Pistyll ar eu ffordd i Ynys Enlli. Byddent yn gorffwyso yn y fynachlog gerllaw, yn y dafarn neu yn yr ysbyty ar Fryn Cefnedd sydd heb fod ymhell.

pistyll

Yng nghae Eisteddfa, sef cae 20 erw wrth ymyl cae Hosbis, roedd nifer o gytiau lle cai pobl a gaztysai driniaeth feddygol gyfle i orffwys, Mae'n debyg y byddair gwahangleifion yn cael eu cadw ar wahan mewn adeilad llai ar Gae Hosbis Petinla.


0 goed, plastr a brwyn yr adeiladwyd yr eglwys wreiddiol ac mae'n bosibl fod mur terfyn crwn o'i hamgylch ar un adeg. Heddiw, hirgrwn yw mur y fynwent.

Mae'n debyg mai'r bedyddfaen yw'r trysor hynaf ac mae'n dyddio o'r cyfnod Celtaidd.

Pistyll

Ers 1969, addurnir yr eglwys â pherlysiau gwyllt meddyginiaethol adeg y Nadolig, y Pasg a Chalan Awst.

Church of St. Beuno

Pistyll church was used for worship by pilgrims on their way to Bardsey Island. Pilgrims used to rest at the adjacent monastery, at the inn, or at the hospice on nearby Cefnedd hill.

pistyll

The 20 acre Eisteddfa field next to the larger Cae Hospice field would have held a larger number of accommodation huts for those who needed to rest after receiving medical aid. Lepers were probably confined in a smaller building on Cae Hospice Pennla.

The original church of wood, plaster and thatch could have had a circular boundary fence but the present churchyard wall is oval in shape.The font is probably the oldest treasure. It is of Celtic origin.

Since 1969 this church has been decorated with wild medicinal herbs, strewn herbs and rushes laid on the floor at Christmas, Easter and the early August Lammas Festival.

pistyll

Pistyll

 
Pistyll
 

Pistyll

Pistyll

© penllyn.com 2000-4