llithfaen,tre ceiri

tre ceiri

TRE'R CEIRI yw un o henebion mwyaf trawiadol Llyn, wedi ei ddwyn i sylw gyntaf gan Pennat yn TOURS OF WALES ym 1813.Mae ei bwysigrwydd a'i leoliad arbennig wedi tynnu ymwelwyr ar hyd y blynyddoedd.

trer ceiri    trer ceiri

Mae'r gaer fynyddig wedi bod yn safle gwarchodaeth a cynhaliaeth llwybrau yn diweddar. Gwnaed arolwg eang ym 1956.

trer ceiri   trer ceiri

Saif y gaer ei hun ar ben y mwyaf dwyreiniol o dri chopa'r Eifl. Mae'r tir amgaedig tua 950tr o hyd wrth 340tr ac yn cynnwys tua 150 o gytiau crynion. Dengys tystiolaeth fod y gaer yn gyfannedd yn ystod rhan olaf y cyfnod Rhufeinig neu efallai cyn hynny. Dyddiwyd holl ddarganfydiadau Tre'r Ceiri 140-400 A.D.

Mwy...

Tre'r Ceiri is one of the most spectacular of Wales' ancient monuments. First bought to the attention of the masses by Pennants - Tours of Wales, in the Cambrian Travelers Guides of 1813. It's spectacular location and importance has attracted people for years.

The hill fort has recently been the site of conservation work and footpath maintenance. Many. An extensive survey was made in 1956.

trer ceiri

The hillfort itself crowns the summit of the eastern most of the three peaks of Yr Eifl. The enclosure is about 950ft long by 340ft and contains about 150 hut circles. Evidence shows that the fort was occupied during the latter part of the Roman period and possibly earlier. All of the finds at Tre'r Ceiri are dated 150-400 A.D.

Overview...

 

 
 

© penllyn.com 2000-4