llanbedrog

 llanbedrog 

Eglwys Llanbedrog Church

Sant Cymreig o'r 6ed ganrif oedd Sant Pedrog a bu ganddo weinidogaeth genhadol yng Nghymru, Iwerddon, Cernyw a Llydaw. Nid oes unrhyw olion o I 'r eglwys a sefydlodd yma yn y 6ed ganrif.

Adeilad syml iawn yw'r eglwys bresennol yn Llanbedrog, siâp hirsgwar syml oedd iddi i ddechrau. Mae corff yr eglwys a'r sylfeini yn perthyn i'r 13eg ganrif, a cheir y sôn cyntaf am eglwys Sant Pedrog yn y pentref ym 'Mhrisiant Norwich' yn 1254.

Ychwanegwyd y gangell ar ddechrau'r 16eg ganrif ac mae 'r sgrin a r bedyddfaen yn perthyn i gyfnod cynharach. Gwnaed gwaith adnewyddu helaeth yn 1813 -1865 ac adeiladwyd y twr yn 1895.

Yn hanesyddol, dwy nodweddion bwysicaf yr adeilad hwn yw'r sgrin ar ffenestr orllewinol. Mae'r ddwy yn dyddio o'r cyfnod cyn y diwygiad Protestannaidd a chafodd y ffenestr, sef y ffenestr ddwyreiniol yn wreiddiol mae'n debyg, ei dinistrio yn ystod y rhyfel cartref yn yr 17eg ganrif.

St. Pedrog was a 6C Welsh saint who exercised a missionary ministry in Wales, Ireland, Cornwall and Brittany. No part of the 6C church on this site exists today.

The present church in Llanbedrog is a very simple structure, which was originally a plain rectangle. The present nave and foundations are 13C and the church of St. Pedrog in this village is first mentioned in the 'Valuation of Norwich' in 1254.

The chancel was added in the early part of the 16C and the screen and font date from an earlier period. There were extensive renovations in 1813 and 1865 and the tower was built in 1895.

Historically the two most important features of the building are the screen and the west window. Both are pre-Reformation and the window, which was probably originally the east window, was destroyed during the civil war in the 17C.


The church is located on the road leading to Llanbedrog beach and is open most of the time. The history of the church and of St. Pedrog has been written and is available in the church.

llanbedrog

 
 

 

 

© penllyn.com 2000-4