Botwnnog

  

Capel Newydd Chapel

Adeiladwyd yn y flwyddyn 1769 a thrwyddedwyd fel addoldy i'r Anriibynwyr ym mis Hydref yr un fiwyddyn. Y mae ei wedd allanoi a'r dodrefn bron yn union 'run fath a'r pryd hwnnw. Y mae'n engraifft deg o'r hên dai cwrdd a godwyd gan ein tadau yn nyddiau cynnar anghydffurfiaeth.


Bu'r diweddar Mr. Gwilym T. Jones, clerc Cyngor Sir Caernarfon yn foddion i sicrhau yr adeilad i'r dyfodol. Trwy'i ddycnwch a'i gariad at y lle sicrhaodd y swm o arian a oedd yn angenrheidiol i'w atgyweirio yn ol yn 1958
Cyn hynny eglwys Horeb (A.), Mynytho, a fu'n gyfrifol am ei gadw.

 

 

 
 

 

 

© penllyn.com 2000-3