Aberdaron

  

Eglwys Aberdaron Church

Codwyd yr eglwys newydd yn 1841 ar ochor ogleddol y pentref, am fod y mor yn bygwth yr hen eglwys, ond nid oedd y plwyfolion yn hapus ynddi a gadawyd hi ac atgyweirio'r hen eglwys i gael ei defnyddio yn ol.

The new Church was built in 1841 on high ground to the North of the village, due to the sea threatening the old church, but the parishioners were not happy in it so they left it and repaired the old church for use again.

 

 
 

 

 

© penllyn.com 2000