Cyfarwyddiadur Gwasanaethau / Local Service Directory

Scroll through the index to find what you are looking for and click on a subject.This directory shows - address, U.K. phone and Fax,

Sgroliwch drwy'r mynegai i ganfod yr hyn yr ydach chi'n chwilio amdano. Mae'r mynegai yma'n dangos - cyfeiriadau, ffôn a ffacs

Web site- , and e-mail - .

If you have a service that conducts business in this area and wish to be listed here contact us @Penllyn.com

Os oes ganddoch chi wasanaeth sy'n gweithredu yn yr ardal hon a'ch bod yn dymuno bod ar y rhestr cysylltwch a ni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYRFF CYHOEDDUS / PUBLIC BODIES: (A-D)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYRFF CYHOEDDUS / PUBLIC BODIES : (E-P)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYRFF CYHOEDDUS / PUBLIC BODIES: (Q-Z)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLYBIAU A CHYMDEITHASAU / CLUBS AND SOCIALS :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLYBIAU A MUDIADAU / CLUBS AND GROUPS ( LEISURE) :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANOLFANNAU CYMUNED / COMMUNITY CENTRES :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLYBIAU CHWARAEON / SPORT CLUBS :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANOLFANNAU IEUENCTID A'R GYMUNED / YOUTH CENTRES:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GWYLIWR Y GLANNAU / COASTGUARD:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEG AMAETHYDDOL / AGRICULTURAL COLLEGE :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GWASANAETH GYRFAOEDD / CAREERS SERVICES :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEG ADDYSG BELLACH / COLLEGE OF FURTHER EDUCATION:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANOLFAN ADDYSG / EDUCATION CENTRES :

Centre for learning development and training, Bangor 01248 383928 ,Fax 01248 362643

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRAN ADDYSG / EDUCATION DEPARTMENT :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWYDDOG CYSWLLT ADDYSG A DIWYDIANT / INDUSTRY AND EDUCATION LIAISON OFFICER / :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YSGOLION CYNRADD / PRIMARY SCHOOLS: (A-F)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YSGOLION CYNRADD / PRIMARY SCHOOLS : (G-Z)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YSGOLION UWCHRADD / SECONDARY SCHOOLS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YSGOL ARBENNIG / SPECIAL SCHOOL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GWEITHDAI HYFFORDDIANT / TRAINING WORKSHOPS :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRYDAN / ELECTRICITY:

NWY / GAS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IECHYD / HEALTH :

GWASANAETH AMBIWLANS / AMBULANCE SERVICES :

MEDDYGON / DOCTORS :

DEINTYDD / DENTIST :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANOLFANNAU DYDD / DAY CENTRES :

RESIDENTIAL CARE HOMES / NURSING HOMES:

 

CANOLFANNAU ANABL / DISABILITY CENTRES:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GWASANAETH TAN / FIRE SERVICE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANOLFANNAU IECHYD / HEALTH CENTRES :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YSBYTAI / HOSPITALS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEDDLU / POLICE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GWASANAETHAU CYMDEITHASOL / SOCIAL SERVICES :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAI, CYMDEITHASAU TAI / HOUSING , HOUSING ASSOCIATIONS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLYFRGELLOEDD / LIBRARIES :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLYWODRAETH LEOL / LOCAL GOVERNMENT :

Adrannau / Departments:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYHOEDDWYR PAPURAU - CYSYLLTIADAU LLEOL / NEWSPAPER - LOCAL CONTACTS :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAPURAU BRO / LOCAL NEWSPAPERS :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COFRESTRYDDION / REGISTRARS :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRAN GWASANAETHAU CYMDEITHASOL / SOCIAL SERVICES DEPARTMENT / :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GWASANAETH TELIFFON / TELEPHONE SERVICES :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HYSBYSRWYDD RHEILFFYRDD / RAIL INFORMATION:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAFNIDIATH / TRANSPORT :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BWRDD DWR / WATER BOARD :

 

 

© penllyn.com 2000