abererch

abererch


TudweiliogAdranau - Sections
Tudweiliog
Tudweiliog Tudweiliog Tudweiliog
 
 

Côd Ffôn Lleol (01758) Local Phone Code

Canolfan croeso agosaf/Nearest Tourist Information Centre: (Open all year) Min y Don, Sgwar yr Orsaf. Pwllheli. Tel 613000 (24 hr) Tudweiliog

PWINT CYSWLLT CYHOEDDUS Agosaf/Nearest WEB PUBLIC ACCESS POINT- Llyfrgell Nefyn Library. 720873


SWYDDFA BOST/ POST OFFICE:

 • Swyddfa Bost Tudweiliog, Tudweiliog, PWELHELI , Gwynedd 770 283 Tudweiliog

GWESTAI / HOTELS:

 • Lion Hotel, Tudweiliog, PWLLHELI, Gwynedd. 770244 Tudweiliog Tudweiliog
MAES PEBYLL / CAMPING SITES:
 • Towyn, Tudweiliog, PWLLHELI, Gwynedd. 770230. Tudweiliog
 • Penrallt, Penrallt, Tudweiliog, PWLLHELI, Gwynedd. 770654 Tudweiliog Tudweiliog
 • Pen y Bryn, Penllech, Tudweiliog, PWLLHELI, Gwynedd. 770328 Tudweiliog
 • Porthysgaden, Tudweiliog, PWLLHELI, Gwynedd. 770206 Tudweiliog Tudweiliog
 • Tyddyn Difyr, Tudweiliog, PWLLHELI, Gwynedd. 770656
 • Tyddyn Sander, Tudweiliog, PWLLHELI, Gwynedd. 770420 Tudweiliog

MAES CARAFANNAU / CARAVAN SITES:

 • Hirdre Fawr, Tudweiliog, PWLLHELI, Gwynedd. 770278 Tudweiliog

 • Penrallt, Penrallt, Tudweiliog, PWLLHELI, Gwynedd. 770654 Tudweiliog Tudweiliog

GLANHAWYR SIMNAI / CHIMNEY SWEEPS/ :

 • Dei Jones, 6, Pant Amwlch, Tudweiliog, PWLLHELI, Gwynedd. 770379

TRYDANWYR / ELECTRICIANS:

 • E & S Griffith, Cwr y Coed, Tudweiliog, PWLLHELI, Gwynedd. 770351

GWASANAETH GARDDIO / GARDEN MAINTENANCE:

 • Gwyn Williams, Brynffynnon, Tudweiliog, PWLLHELI, Gwynedd. 770687

PLYMWYR / PLUMBERS:

 • E & S Griffith, Cwr y Coed, Tudweiliog, PWLLHELI, Gwynedd. 770351

TEILSIWR / TILERS:

 • Dei Jones, 6, Pant Amwlch, Tudweiliog, PWLLHELI, Gwynedd. 770379

WELDIO / WELDING :

 • E Brady, Yr Efail, Tudweiliog, PWLLHELI, Gwynedd. 770659

Os oes ganddoch chi fusnes sy'n gweithredu yn yr ardal hon a'ch bod yn dymuno bod ar y rhestr cysylltwch a ni.

If you have a business that conducts business in this area and wish to be listed here, fill in the box and send.

 
Manylion / Details
 
 

     

 

Neu / Or  Tudweiliog


Gyda cefnogaeth y Cyngor Cymuned

With the support of the Community Council

 

 
 

llyn

©penLlŷn.com 2000-9